با توجه مشکلات واحدهای درمانی و مؤسساتی که به دنبال نیروی جویای کار در حیطه بینائی سنجی و عینک ساز هستند در بخش نظرات می توانند درج کنند تا در اینجا ثبت گردد.

نوشتن شهر و شماره تماس برای ثبت الزامی می باشد.


"مسعود " با سلام، نیاز به اپتومتریست با حقوق ثابت 15 میلیون تومان در شهرستان نوشهر، 09384128388