إمتروپی:عبارت است از وضعیت طبیعی انکساری چشم ها، در یک چشم امتروپ درحالتی که تطابق ریلکس باشد پرتوهای موازی نور همگرا شده و بصورت واضح روی شبکیه کانونی می شوند.

آمتروپی:وضعیتی که در آن از یک خطا یا یک آنومالی وجود داشته باشد.

در یک چشم آمتروپ در حالتی که تطابق ریلکس باشد پرتوهای موازی نور پس از همگرا شدن به طور واضح برروی شبکیه کانونی نمی شوند.

مایوپی (نزدیک بینی) : وضعیتی است که در آن حالتی که تطابق ریلکس است، پرتوهای موازی نور پس از همگرا شدن در جلوی شبکیه کانونی می شوند.

هایپروپی(هایپرمتروپی) و یا دوربینی : وضعیتی است که در آن پرتوهای نوری پس از همگراشدن در پشت شبکیه کانونی می شوند.

 

علل بروز عیوب انکساری و انواع آن:

مقادیر اندک مایوپی (نزدیک بینی) به علت ترکیب طول محوری و طول کانونی در محدوده ای است که برای یک چشم امتروپ نرمال در نظر گرفته می شود.

با این حال مقادیر زیاد یا متوسط مایوپی (نزدیک بینی)حدود 4 دیوپتر به بالا به دلیل آن است که طول محور چشم خارج از محدوده طبیعی می باشد.

میوپیا یا نزدیک بینی یکی از شایعترین مشکلات بینائی است. افراد مبتلا به این مشکل نمی توانند برروی اجسام دور تمرکز کنند و در نتیجه اجسام تار به نظر می رسند. فرد مداوم برای دیدن چیزهای مختلف مثل تلویزیون به آن نزدیک میشود.

فرد با نگاه کردن به اجسام دور دچار سردرد و چشم دچار خستگی شدید می شود.این علائم با مرور زمان و با بی توجهی بدتر می شود.

به جزء ژنتیک عوامل محیطی دیگری مثل مطالعه زیاد ، نگاه کردن زیاد به اشیاء نزدیک ، استفاده بیش از اندازه کامپیوتر و موبایل و یا سایر کارهای نزدیک می تواند در ابتلا به نزدیک بینی مؤثر باشند.

دوربینی یا هایپروپیا( Hyperopia ) به عنوان یک بیماری فراگیر تقریباً تا 25% از افراد را مبتلا و درگیر می کند.افراد مبتلا به دوربینی، اجسام و مناظر دور را به خوب تر از نزدیک می بینند، ولی برای دیدن و تمرکز کردن روی اجسام نزدیک با مشکل مواجهه هستند.افراد مبتلا به دوربینی عموماً دچار سردرد و درد در ناحیه چشم ها می شوند و ممنک است در هنگام دیدن و نگاه کردن به اجسام نزدیک چشم خود را جمع کنند و یا در حین کارکردن با اجسام نزدیک دچار خستگی شدید شوند.

این اختلال بینائی ، زمانی ایجاد می گردد که پرتو نور ورودی چشم، به جای مترمکز شدن برروی شبکیه، در ناحیه پشتی شبکیه متکرکز شوند.کره چشم فرد مبتلا به دوربینی ، معمولاً کوچکتر از حالت طبیعی است.

بسیاری از کودکان با دوربینی متولد می شوند و کره چشم برخی از آنها در حین رشد بدن شان بزرگتر می شود و به اندازه طبیعی می رسد.گاهی اوقات بیماران ، دوربینی را با پیرچشمی اشتباه می گیرند ، ولی عوامل این بیماری با عوامل بیماری دوربینی متفاوت است.