فیلترهای اپتیکی دستگاه‌هایی هستند که به صورت انتخابی طول موج‌های مختلف نور را انتقال می‌دهند، معمولاً به عنوان وسایل صفحه شیشه‌ای یا پلاستیکی در مسیر نوری به صورت رنگی یا پوشش تداخلی به کار می‌روند. خواص نوری فیلترها به‌طور کامل توسط پاسخ فرکانسی شرح داده شده‌است که مشخص می‌کند چگونه دامنه و فاز هر مؤلفه فرکانس سیگنال ورودی توسط فیلتر تغییر یافته‌است.

این فیلتر ها می توانند طول موح های بلند با طول موج کوتاه و یا یک گروه از طول موج را عبور دهند و طول موج طولانی تر و یا کوتاه تر را بلاک کنند

عدسی ها می توانند از فیوز سیلیکا و BK-7  با گرید محافظ UV و یا پوشش هایی از کلسیم فلورید (CaF2) و منیزیم فلورید ( MgF2 ) با گرید محافظ IR ساخته شوند.

1- فیلتر BK-7  نسبت به سایر شیشه ها پرتوهای UV را تا حدی بلوکه می کند؛ یکی از شیشه های متداول بوروسیلیکاتی می باشد که به عنوان فیلتر اپتیکی ، قطعات اپتیکی و عدسی های طبی به نام تجاری BK-7  استفاده می شودو پرتوهای مرئی و نزدیک فروسرخ را عبور می دهد. مقاومت در برابر خش پذیری و ضربه و شوک حرارتی در این شیشه ها بالاست و شفافیت و سختی نسبتاً بالایی نیز دارد.

2- فیلتر فیوز سیلیکا : بهترین فیلتر بلوکه کننده پرتو UV از جنس شیشه می باشد.از این نوع شیشه که مقدار سیلیس آن حداکثر است ، برای ساخت قطعات اپتیکی دستگاههای اندازه گیری نیز استفاده می شود.

3- فیلتر کلسیم فلورید (CaF2) : به عنوان فیلتر مناسب پرتو UV  و IR استفاده می شود و بدلیل ضریب شکست پایینی که دارد در برخی از موارد با پوشش آنتی رفلکس در تجهیزات پزشکی استفاده می شود..

4- فیلتر منیزیم فلورید ( MgF2 ) : بصورت کریستال شفاف به عنوان فیلتر در عبور پرتوهای UV و IR خصوصاً استفاده می شود.از این فیلتر در دستگاههای تصویربرداری نظامی و بیولوژیکی و همچنین قطعات اپتیکی در لیزرهای با پالس دامنه بالا به کار می برند.

5- پیرکس : شیشه ای از نوع بوروسیلیکاتی و در قطعاتی که عبور در آنها مطرح نیست مانند آئینه ها بکار میرود.بدلیل ضریب انبساط حرارتی پایین ، در برابر تغییرات دما مقاومت خوبی دارد.

6- زرودور : نوعی شیشه- سرامیک اپتیکی که ضریب انبساط حرارتی آن از فیوزسیلیکا کمتر می باشد.کاربرد آن در ساخت فیلنر ها و آئینه های تلسکوپی نیز بکار میرود.

7- سیلندر روی : برای طول موج های محدود IR استفاده می شود.سیلندر روی ضریب شکست بالایی دارد که می تواند نقش ضد بازتاب هم داشته باشد.