مهندسین مدیران نیستند

برنامه اموزشی را در سطح یادگیرندگان ارائه دهید . دستورالعملها تکالیف و آزمونها همگی بایستی منعکس کننده نتیجه برنامه باشد . هدف ، آموزش مناسب به یادگیرندگان است . بعنوان مثال ارائه واحد درسی آشنایی با آزبستوز برای گروهی از مهندسین یک فرایند متفاوت از آنچه برای پرسنل اداری ارائه میشود ، میباشد.

 

ذخیره و بازیابی کنید

در طی فاز طراحی جاهای خالی برای تغییر قرار دهید. بندرت ما یک برنامه آموزشی را برای یک یادگیرنده طراحی میکنیم . برنامه را طوری طراحی کنید تا به آسانی قابل تغییر باشد. از قالبهای الکترونیک هر جایی که امکان دارد استفاده کنید (دیسکتها ، سی دی ، کامپیوتر) و برنامه را بطریقه مناسب ذخیره نمایید تا به افراد اجازه داده شود در وقت لزوم به آنها دسترسی داشته باشند .

 

دیر نکنید

از تمامی منابع انرژی (برق ، باطری، پروژکتورها ) و دیگر مواد لازم که در آن لحظه بکار میروند ، اطمینان حاصل کنید . خودتان را مرتب کنید ، مواد درسی را تنظیم کنید و در هنگام ورود به یادگیرندان خوش آمد بگویید . گذشت زمان به شنوندگان نشان خواهد داد که وقتشان برای شما مهم است .

 

وقت استراحت کوتاه بدهید

بعنوان مثال ، مغز میتواند آن چیزی را بیاموزد که پیش زمینه ای داشته باشد . فرایند یادگیری افراد زمانیکه آرامش نداشته باشند مختل میشود . حداقل 5 تا 10 دقیقه استراحت برای هر ساعت یا یکساعت و نیم آموزش قرار دهید . زمانهای استراحت طولانی عمومیت ندارد بویژه زمانیکه شنوندگاه باید به محل کارشان مراجعه کنند.

 

تمرین ، تمرین ، تمرین

آن چیزی را که میخواهید ارائه دهید را مکرر تمرین کنید تا احساس خوبی از اطلاعات آن بدست آورید . و با ترتیب آنرا با زمان تنظیم کنید . استفاده از لغاتی مانند اممممم یا آآآآآ را ترک کنید و موضوعات را از یک سکوی مخصوص ارائه دهید .

 

  به برنامه و طرح خود پایبند باشید.

از طرح درسی تان منحرف نشوید به اهدافتان پایبند باشید و برنامه ای که نوشته اید را ارزیابی کنید زمانیکه معلم از برنامه نوشته شده منحرف شود فاز ارزیابی بی فایده خواهد بود.

 

اعتماد بوجود بیاورید

اعتبار آموزگار نزد یادگیرندگان بسیار ضروری است .  گفتن نمیدانم وقتی از شما سوالی پرسیده میشود که پاسخش را نمیدانید یک خطا نیست خیلی از افراد آنرا خوب درک میکنند و قابل احترام میدانند . فراموش نکنید نام شخص سوال کننده را بپرسید تا بعدا پاسخ صحیح را به او بدهید . همچنین همه افراد با یک سرعت یک مطلب را یاد نمیگیرند و حفظ نمیکنند . محدودیتهای افراد و اینکه شما میتوانید یک محیط آموزشی موثر را فراهم کنید ، فراموش نکنید .

 

سوال بپرسید

در طی ارائه از یادگیرندگان بخواهید اگر سوالی دارند ، بپرسند . اگر هیچ کس پاسخ نداد سپس سوالاتی را با توجه به نکات مهم ارائه شده بپرسید . این به شما این امکان را میدهد تا اگر دانش آموزان را در جایی از دست داده اید تعیین شود و فایده دوم آن این است که دانش آموزان را در فرایند یادگیری قرار میدهید .

 

از بازخورد کلاس نسبت به خودتان نترسید

پرسشنامه هایی را که یادگیرندگان پر میکنند بهترین روش برای بدست آوردن بازخورد میباشد . بر پایه این بازخورد ، زمان مورد نیاز و نیاز به ارتقا برنامه را درخواهید یافت . توسعه برنامه ،ارئه ها ، مهارتها ، آزمونها و مدیریت برنامه  تمام مهارتهایی است که هر آموزش دهنده میتواند آنها را بهبود بخشد آموزش دهنده خوب مانند فرش است که هر چه قدیمیتر باشد بهتر است