اقتصاد (خرد و کلان) 

 1. معرفی اهداف درس و لزوم آگاهی مدیران از مفاهیم اقتصاد (چگونه اقتصاد خرد و کلان بر تصمیمات مدیران اثرگذار است)
 2. مفاهیم عرضه، تقاضا و قیمت تعادلی
 3. مفهوم الاستیسته1 تقاضا و قیمت
 4. بررسی تکنیکهای موجود جهت درک تقاضای مصرف کنندگان: مقایسه رویکرد علم بازاریابی و علم اقتصاد­سنجی به این حوزه
 5. تولید و تجزیه و تحلیل هزینه­ها در کوتاه مدت
 6. تولید و تجزیه و تحلیل هزینه ها در بلند مدت
 7. ساختار بازار:‌ رقابت کامل
 8. ساختار بازار: تک قطبی و رقابت در فضای تک قطبی
 9. ساختار بازار: چند قطبی
 10. استراتژی های بنگاههای تجاری جهت قیمت گذاری محصول
 11. معرفی مفاهیم اصلی اقتصاد کلان از جمله درآمد ناخالص ملی، سطح قیمت، بیکاری، تورم
 12. بازار اجناس (مخارج افراد، بنگاهها و دولت جهت خرید کالا و خدمات)
 13. بازارهای پولی (نقش پول در اقتصاد کلان)
 14. نقش پول در اقتصاد کلان (بررسی مدل IS/LM)
 15. بازار نیروی کار
 16. نگاهی کلی به سه نوع بازار مطالعه شده (بررسی مدل AD-AS در اقتصاد کلان)
 17. مرور اجمالی بر اقتصاد ایران

 

روشهای کمی تصمیم­گیری برای مدیران 

 1. هنر مدلسازی مسائل
 2. درخت تصمیم و دیاگرام تاثیرات2
 3. تصمیم گیری چند معیاره
 4. مبانی تئوری تصمیم گیری
 5. پیشبینی
 6. مفاهیم احتمالات
 7. شبیه سازی رویدادهای گسسته
 8. مدلهای تئوری صف
 9. روشهای فرا ابتکاری (الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوعه)
 10. منطق فازی

 

سیستمهای اطلاعات مدیریت                                           

 1. تعریف سیستمهای اطلاعاتی و انواع آن (ERP, SCM, CRM)
 2. اهمیت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی در خلق مزیت رقابتی برای بنگاه
 3. انقلاب فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
 4. مسائل اخلاقی – اجتماعی مرتبط با فناوری اطلاعات از جمله امنیت اطلاعات محرمانه و حریم خصوصی افراد
 5. زیر ساختهای مورد نیاز سیستمهای فناوری اطلاعات و اهمیت مدیریت صحیح اطلاعات
 6. اینترنت و کسب و کار اینترنتی
 7. یکپارچه سازی فرآیندهای سازمانی و راهکارهای6 گسترده در تمامی اجزا و لایه های سازمان
 8. مدیریت دانش در سازمانها
 9. بهبود کیفیت تصمیمات مدیران با کمک گیری از فناوری اطلاعات
 10. طراحی مجدد سازمان با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی
 11. مدیریت سیستمهای اطلاعات بین المللی

 

برنامه ریزی استراتژیک  

 1. استراتژی چیست؟ تفاوت میان استراتژی کسب و کار و استراتژی بنگاه7 ؟ نگاه همزمان به دورن و برون سازمان؟ ارتباط میان برنامه­ریزی استراتژیک و اجرای استراتژی؟
 2. جذابیت صنعت و نیروهای 5 گانه پورتر، استفاده از تجزیه و تحلیلهای صنعت به عنوان داده ورودی فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک میان برنامه ریزی استراتژیک و اجرای استراتژی؟
 3. استراتژی و محیط درونی سازمان، منابع و قابلیت­های سازمان به عنوان خالقان مزیت رقابتی
 4. فرهنگ به عنوان یک عامل کلیدی موفقیت، تطابق فرهنگ و ساختار سازمانی با محیط خارجی سازمان
 5. معیارهای عملکردی سازمان
 6. ماهیت و منابع مزیت رقابتی، قیمت8 و تمایز9 به عنوان استراتژی های ژنریک
 7. استراتژی تمایز (جایگاه علامت تجاری10 و تصویرسازی از سازمان)
 8. استراتژی تنوع

 

بودجه بندی و کنترل هزینه ها

 1. معرفی سیستمهای کنترل مدیریت
 2. ارتباط میان سیستمهای کنترل مدیریت و رفتار سازمانی
 3. مراکز مسئولیت: مراکز درآمد و  هزینه
 4. مراکز سود
 5. مراکز سرمایه، ارزش افزوده اقتصادی
 6. بودجه ریزی (عملیاتی و سرمایه ای)
 7. تجزیه و تحلیل گزارشات مالی
 8. ارزیابی عملکرد سازمان
 9. سیستم پاداش برای مدیران
 10. سیستمهای کنترل در سازمانهای خدماتی

 

مدیریت منابع انسانی     

 1. آشنایی با مدیریت منابع انسانی و نقش استراتژیک آن در سازمان
 2. برنامه ریزی نیروی انسانی، تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل، گزینش و مصاحبه
 3. آموزش و مدیریت پیشرفت شغلی
 4. روابط میان فرهنگی کارکنان و قانون کار در جمهوری اسلامی ایران
 5. ارزیابی و مدیریت عملکرد نیروی انسانی، بهداشت شغلی
 6. سیستم حقوق و دستمزد و پاداش
 7. رهبری
 8. اولویت بندی قابلیت های مورد نیاز جهت اجراز مشاغل مختلف

 

اقتصاد سنجی                                          

 1. مبانی اقتصاد سنجی: مقدمه – اقتصاد سنجی چیست – روش تحلیل در اقتصاد سنجی – داده ها و نرم­افزارهای مورد استفاده در اقتصاد سنجی – مدلهای اقتصاد سنجی – آزمونهای آماری مهم در اقتصاد سنجی
 2. نقض فروض کلاسیک: همخطی – واریانس ناهمسانی عوامل اخلال – خود همبستگی در عوامل اخلال – خطای تصریح در معادلات رگرسیونی
 3. متغیرهای مجازی در اقتصاد سنجی: متغیر توصیفی مجازی و آزمونهای مربوطه – متغیرهای وابسته مجازی و مدلهای لوجیت و پروبیت
 4. مدلهای چند معادله ای و بحث معادلات همزمان: ضرورت توجه به بحث معادلات همزمان – روشهای شناسایی در معادلات همزمان – روشهای تخمین در معادلات همزان (انواع روشهای تخمین تک معادله­ای و تخمین سیستمی شامل FIML, 3SLS, 2SLS, IV, ILS)
 5. سریهای زمانی در اقتصاد سنجی: ضرورت توجه به بحث سری زمانی در اقتصاد سنجی – معادلات رگرسیونی جعلی یا کاذب – مانایی در مورد توزیع متغیرها و آزمونهای مربوط – فرآیندهای روند و تفاضل مانا – همجمعی در اقتصاد سنجی – شکست ساختاری – الگوهای پویا و مدلهای تصحیح خطا – مدلهای VAR – مدلهای تصحیح خطای برداری VECM – مدلهای ARCH و GARCH
 6. تلفیق داده های مقطعی و زمانی (داده های پنلی) : ماهیت – روشهای تخمین (کلاسیک – اثرات ثابت – اثرات تصادفی) آزمون هازمن
 7. مدلهای با متغیر وابسته محدود (Limited Dependent Variable)

 

مدیریت مالی بنگاه         

 1. مقدمه ای بر تامین مالی شرکتهای سهامی
 2. صورتهای حسابداری و جریان نقد
 3. بازارهای مالی و ارزش فعلی خالص
 4. ارزش فعلی خالص
 5. نحوه ارزشگذاری اوراق قرضه و سهام
 6. قواعد بدلیل سرمایه گذاری
 7. ارزش فعلی خالص و بودجه بندی سرمایه ای
 8. استراتژی و تحلیل در استفاده از ارزش فعلی خالص
 9. ریسک و بازده

 

بازاریابی                                                

 1. بازاریابی: مدیریت ارتباطات سودمند با مشتریان
 2. بنگاه و استراتژی بازاریابی
 3. محیط بازاریابی
 4. مدیریت اطلاعات بازاریابی
 5. رفتار خریداران مصرف کننده11 و بازار کالا و خدمات مصرفی
 6. رفتار خریداران تجاری12 و بازارهای تجاری
 7. تقسیم بندی بازار، هدف گذاری و یافتن جایگاه کالا و خدمات تولیدی بنگاه در نزد مشتریان
 8. استراتژی کالا، خدمات و نام تجاری13
 9. تولید محصول جدید و استراتژی چرخه عمر محصول
 10. رویکردهای قیمت گذاری محصول و استراتژیهای قیمت گذاری محصول
 11. کانالهای بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین
 12. استراتژیهای ارتباطات بازاریابی، تبلیغات

 

کارآفرینی و ایجاد بنگاههای جدید      

 1. تاریخچه کارآفرینی و نظریات کارآفرینان
 2. استانداردهای بین المللی کارآفرینی SIYB و KAB
 3. ویژگی های کارآفرینان
 4. تفاوت کارآفرینی و اشتغال زایی بر محوریت ایده و ریسک
 5. بنگاه های کوچک و زودبازده و کسب و کار Small Business و SMEها
 6. روش تدوین پروپوزال و Business Plan
 7. تامین منابع مالی
 8. توسعه منابع انسانی (HR)
 9. بازاریابی و اصول آن
 10. موانع کارآفرینی و محدودیت های توسعه
 11. مدیریت کارآفرینی و مدیریت اسنراتژیک SWOT
 12. چگونه از یک ایده محافظت کنیم؟ دارایی های معنوی و توافقات تحت لیسانس

 

اقتصاد مهندسی و ارزیابی اقتصادی طرح ها    

 1. تعاریف: طرح، برنامه، فایده، هزینه، انواع فایده­ها و هزینه ها
 2. خلاصه ای از تاریخچه تحلیل هزینه – فایده و علل استفاده روز افزون این تکنیک در ارزیابی طرحهای اقتصادی
 3. مبنای تئوریک تحلیل هزینه – فایده در پرتو اقتصاد رفاه و اشکالات وارده به آن
 4. بررسی طرحهای اقتصادی – سودآوری خصوصی و اجتماعی
 5. نرخ تنزیل مناسب و معیارهای سنجش سودآوری طرحها
 6. تصمیم گیری در شرایط تؤام با خطر احتمال و عدم اطمینان
 7. شرایط لازم جهت منطبق شدن سود خصوصی و اجتماعی و اقدامات دولت در این جهت
 8. وجوه مشخصه مشکلات ارزیابی طرحهای اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته
 9. منابع کمیاب (زمین، کار، سرمایه، ارز)
 10. اهداف سیاسی (تخصیص مصرف ین حال  و آینده، توزیع مصرف در زمان حال و آینده، توزیع مصرف در زمان حال، اشتغال، استقلال، قدرت و اعتبار)
 11. طرحهای بخش خصوصی و روش ارزیابی آن
 12. تحلیل هزینه – فایده اجتماعی و مسائل و مشکلات آن
 13. قیمتهای محاسباتی برای کالای قابل مبادله و غیرقابل مبادله
 14. ارزیابی ارزش نیروی کار
 15. تامین مالی طرحهای اقتصادی

 

تجارت الکترونیک       

 1. مفهوم تجارت الکترونیک (بررسی انواع تعاملات و مدلهای کسب و کار رایج در تجارت الکترونیک)
 2. بازارهای الکترونیک (کارکردها، انواع بازارها و کانیزمهای رایج بازار، عوامل موفقیت، ارزشها و عوامل رقابتی)
 3. خرده فروشی در محیط کسب و کار الکترونیک (محیط کسب و کار، نحوه جستجوی کالا و مقایسه قیمت)
 4. رفتار مصرف کننده، جستجو، قیاس و تصمیم­گیری آنلاین (مدیریت ارتباط با مشتری)، اعتماد و وفاداری، اخلاق و شخصی­سازی محصول)
 5. استراتژی ها و روشهای تبلیغ در محیط کسب و کار الکترونیک
 6. زنجیره تامین الکترونیک
 7. انواع حراجها
 8. سیستمهای پرداخت الکترونیک

 

مدیریت تکنولوژی      

 1. تکنولوژی چیست؟ (آشنایی با مفهوم، اجزاء و انواع تکنولوژی)
 2. اهمیت تکنولوژی (بررسی اثر تکنولوژی بر موقعیت اقتصادی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی)
 3. تحولات تکنولوژیک (آشنایی با مفهوم تحولات (تغییرات) تکنولوژی، آشنایی با مراحل مختلف چرخه عمر تکنولوژی، آشنایی با عوامل مؤثر در تحولات تکنولوژیک)
 4. مدیریت تکنولوژی  (آشنایی با مفهوم و فانکشن های مدیریت تکنولوژی)
 5. ارزیابی تکنولوژی (1) (آشنایی با مفهوم و روش های ارزیابی جذابیت تکنولوژی)
 6. ارزیابی تکنولوژی (2) (آشنایی با مفهوم و روش های ارزیابی توانمندی تکنولوژی)
 7. استراتژی تکنولوژی (آشنایی با مفهوم استراتژی تکنولوژی)
 8. نوآوری و خلق تکنولوژی (1) (آشنایی با فرآیند نوآوری و خلق تکنولوژی در یک بنگاه اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن)
 9. نوآری و خلق تکنولوژی (2) آشنایی با فرآیند خلق ایده به عنوان اولین قدم در نوآوری تکنولوژی)
 10. انتقال تکنولوژی (1) (آشنایی با فرآیند انتقال تکنولوژی)
 11. انتقال تکنولوژی (2) (آشنایی با عوامل مؤثر در موفقیت انتقال تکنولوژی)
 12. نقش یادگیری سازمانی در ایجاد و یا انتقال تکنولوژی (آشنایی با مفهوم یادگیری سازمانی و بررسی نقش آن در نوآوری و خلق تکنولوژی و نیز در انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی)
 13. مدیریت تکنولوژی­های نو (بررسی خصوصیات تکنولوژی های نو High – Tech و بیان نکاتی خاص در رابطه با مدیریت این تکنولوژی ها)

 

مدیریت تحول

 1. بررسی فنون جدید اصلاح رفتار سازمانی برای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری
 2. تجزیه و تحلیل تحول در سازمان و مدیریت و نقش آن در رفتار کارکنان
 3. تجزیه و تحلیل فرآیندها و توسعه مهارتهای تحلیلی در امور تحول سازمان و مسیر تاریخی تحولات سازمانها
 4. بررسی جنبه های گوناگون تحول سازمان و تبیین روشهای توصیفی هنجاری در گسترش دانش و نظریه های مدیریت و رفتار سازمانی
 5. تجزیه و تحلیل اثربخشی و بهره وری سازمان

 

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)         

 1. روشهای مدل سازی ریاضی مسائل صنعتی و خدماتی
 2. روشهای حل مدل های ریاضی
 3. مطالعات کاربردی در زمینه پژوهش عملیاتی
 4. تحلیل مسائل واقعی و آنالیز حساسیت با کمک مدل های ریاضی
 5. آشنایی با مدل های ریاضی معروف در زمینه برنامه ریزی های کلان در سازمان ها
 6. آشنایی با مدل های ریاضی معروف در زمینه برنامه ریزی های عملیاتی در سازمان ها

 

مدیریت پروژه:                                                                           

سیرتکاملی استاندارد مدیریت پروژه

-  مفهوم پروژه و مشخصه های یکتایی و موقتی بودن آن

-  مفهوم مدیریت پروژه

-   مراحل و چرخه حیات پروژه

-  متولیان ، دست اندرکاران و مجریان پروژه ها

-  سازمان دهی اجرایی طرحها و پروژه

     مهارتهای اصلی مدیریت

-  فرآیند های مدیریت پروژه ، فرآیندهای آغازین ، برنامه ریزی اجرایی ، کنترلی ،  اختتامی

-  مدیریت یکپارچگی پروژه

- مدیریت محدوده پروژه

-  مدیریت زمان پروژه

-  مدیریت هزینه پروژه و تأمین منابع

- مدیریت کیفیت پروژه

-  مدیریت منابع انسانی پروژه

-  مدیریت ارتباطات پروژه

-  مدیریت ریسک پروژه

-  مدیریت تدارکات و پشتیبانی پروژه

 

پروشهای تأمین مالی طرحها و پروژه ها و جذب سرمایه و   ویژگی های آنها :

-   انواع روشهای تأمین مالی

الف :  روش مقدماتی

ب : روش استقراضی ، یوزانس ، استقراض بانکی

ج : ویژگ یهای روشهای استقراضی

د : روشهای غیر استقراضی

د- 1 -  سرمایه گذاری مستقیم

د- 2 – قراردادهای جبرانی

 • بیع متقابل
 • قراردادهای خرید متقابل
 • تأمین مالی پروژه

B.O.T. (ساخت ، بهره برداری ، واگذاری )

B.O.O. ( ساخت ، بهره برداری ، مالکیت )

B.L.T. ( ساخت ، اجاره ، انتقال )

B.L.O. ( ساخت ، اجاره ، بهره برداری )

D.B.O.M. (طراحی ، ساخت ، بهره برداری ، نگهداری )

D.O.T. ( توسعه ، بهره برداری ، انتقال )

R.O.T. ( احیاء (ترمیم ) بهره برداری و انتقال)

R.O.O. ( احیاء (ترمیم)بهره برداری ومالکیت)

 

داد و ستد بین المللی 

نوع داد و ستد بین المللی :

   الگوهای جدید تجارت جهانی

   الگوهای سرمایه گذاری مستقیم فعالیت های مهندسی

-  چهار چوبهای محیطی :

    (محیط های حقوق – سیاسی – اقتصادی )

    طبقه بندی اقتصاد ها

-  انسان و محیط های فرهنگی

    رویا رو با داد و ستد

-  داد و ستد و سرمایه گذاری

-  نفوذ دولت بر داد و ستد

-  سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 

- همبستگی اقتصادی و پیمانهای همکاری

-  ارز

-  تعیین نرخ ارز

-  سازو کارهای روابط داد و ستد بین المللی با دولت

-  تأثیر شرکتهای چند ملیتی

-  سیاست داد و ستد بین المللی

-  بازار بورس

- دیپلماسی و مذاکرات مربوط به داد و ستد بین المللی

- بازرا یابی

-  مدیریت منابع انسانی

 

مدیریت عملیات 

معرفی جایگاه مدیریت عملیات در فرآیند :

 • ایجاد ارزش در سازمان
 •  نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت مؤثر عملیات استراتژی عملیات 
 • انتخاب نوع محصول
 •  انواع فرآیند های عملیاتی
 • طراحی فرآیند ها
 • طرح ریزی نحوه استقرار امکانات در فرآیند ها
 • مدیریت تقاضا
 • پیش بینی تقاضا با استفاده از روشهای کیفی و کمی
 • برنامه ریزی ظرفیت در بلند مدت و کوتاه مدت
 • برنامه ریزی کلی تولید و تهیه زمانبندی اصلی تولید
 • معرفی جایگاه و نقش انبار در تولید
 • تعیین میزان سفارش برای موارد قطعی و تقاضای ثابت و متغیر با زمان
 • مدلهای احتمالی کنترل موجودی
 • معرفی سیستم برنامه ریزی کالای مورد نیاز (MRP )
 • زمانبندی و کنترل عملیات
 • مدیریت پروژه و معرفی روشهای مسیر بحرانی
 • PERT مفدمه ای بر زمانبندی پروژه ها با منابع محدود

 

 • حقوق تجارت                                                                 
 1. تفاوت حقوق تجارت و حقوق مدنی
 2. معرفی انواع بنگاههای تجاری (سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی و ...) و مقایسه آنها از بعد حقوقی
 3. معاملات تجاری و انواع قراردادها
 4. معرفی انواع اسناد تجاری رایج (چک، سفته،‌برات و ...) و مقایسه آنها از بعد حقوقی
 5. مالیات
 6. بررسی حقوقی انواع قراردادهای حمل و نقل
 7. ورشکستگی و مسائل حقوقی مرتبط با تصویه
 8. مروری بر قانون تجارت الکترونیک و دارایی های معنوی (اختراعات، اکتشافات و ...)

 

 • ارتباطات                                                                    
 1. مفهوم ارتباط و جایگاه ارتباطات در بستر سازمان
 2. اهمیت کسب مهارت نت3 برداری برای مدیران
 3. جلسات مدیران و جایگاه کلیدی ارتباطات در آن
 4. اهمیت گوش دادن، به عنوان یک ابزار ارتباطی
 5. ارتباطات غیرکلامی
 6. ارتباط با واسطه تکنولوژی (ایمیل، تله کنفرانس و ...)
 7. نحوه صحیح ارائه4 مطالب در جمعی رسمی
 8. فنون مذاکره
 9. ارتباطات میان فرهنگی5

 

 • سازماندهی                                                                   
 1. مروری بر مفهوم سازمان و تئوری سازماندهی
 2. استراتژی، طراحی سازمان و اثربخشی
 3. مبانی ساختار سازمانی
 4. محیط خارجی سازمان
 5. روابط درون سازمانی
 6. چگونه سازمانی برای فعالیت در محیط های بین المللی طراحی کنیم؟
 7. تکنولوژی های تولیدی و خدماتی
 8. فناوری اطلاعات و نقش آن در کنترل
 9. اندازه سازمان، چرخه عمر و انحطاط سازمان
 10. فرهنگ سازمانی و ارزشهای اخلاقی
 11. نوآوری و تغییر دو پذیذه گریز ناپذیر
 12. فرآیند تصمیم گیری در سازمان
 13. مفهوم تضاد، قدرت و سیاست در سازمان

 

 • رهبری و رفتار سازمانی
 • مفهوم رهبری و تئوری های مطرح در این حوزه
 • مفهوم رفتار سازمانی
 • و استناد و تئوری های مربوط به آن
 • و نگرش، نیازهای انگیزشی و فرآیند انگیزش
 • و تضاد
 • و تیم
 • عملکرد به واسطه طراحی شغل و هدفگذاری
 • تعالی پرسنل و مشاغل
 • رهبری اثربخش
 • استراتژیک: ارزش و رهبری
 • بزرگ: سبک، فعالیتها و مهارتها، رهبر و توان سخنوری متقاعد کننده

 

 • مدیریت ارزش    
 1. تعریف  مدیریت / مهندسی ارزش
 2.  زمینه ها و دامنه  کاربرد مطالعات   مدیریت   / مهندسی ارزش
 3. فرآیند  مطالعات
 4.  الزامهای قانونی  انجام مطالعات  مهندسی ارزش