نکات ایمنی در سم پاشی :

نظر به اینکه سموم اثرات زیانبار بر بدن انسان و حیوانات و پرندگان دارند لذا لازم است بااصطلاحاتی که روی برچسب قوطی های سموم مختلف نوشته شده است، آشنا شوید:
1
ماده مؤثر :
به ترکیبات شیمیایی موجود در یک سم تجارتی که دارای خاصیت آفت کشی هستند ماده مؤثر گفته می شود. مثلاً دیازینون 60 درصد امولسیون، دارای 60 درصد ماده مؤثر سمی و 40 درصد مواد همراه غیرسمی است.
2
مواد همراه :
مواد همراه یا قابلیت حل شدن محلول را افزایش داده یا به عنوان ترکیبات امولسیون کننده، خیس کننده عمل می نمایند و باعث رنگین شدن سم نیز می شوند.
3
50% LD درجه مسمومیت :
مقدار سم خالص بر حسب میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که باعث مرگ حداقل 50 درصد جانوران مورد آزمایش می شود. هر چه عدد
LD50 کوچکتر باشد درجه سمیت آن بیشتر است.
4
دوره کارنس عبارت است از مدت زمانی که سم می تواند پس از سمپاشی سمیت خود را حفظ کند. این مدت در مورد مالاتیون یک هفته ای است و متاسیتوکس دارای دوره کارنس سه هفته ای می باشد.  

 

  الف - نکات ایمنی قبل از سمپاشی :

ابتدا سم باید از نظر سالم بودن آزمایش شود - وسایل مورد نیاز سمپاشی مانند لباس کار دستکش لاستیکی عینک دوره دار و ماسک باید آماده گردد نوع آفت و نوع سم مشخص شده باشد. قبل از استفاده از سم بروشور آن مطالعه شده و طبق دستورالعمل آن اقدام شود سموم را برای راحتی کار سمپاشی با هم مخلوط نکنید.  

 

  ب نکات ایمنی حین سمپاشی

1 موقع سمپاشی سم را بو نکنید.
2
از خوردن و آشامیدن، استعمال دخانیات پرهیز کنید
3
در صورت وزش باد، پشت به باد عمل سمپاشی را انجام دهید
4
برای تهیه محلول سمی، هرگز آن را با دست به هم نزنید
5
محلول سمی را به بدنتان، محصولاتی که نیاز به سمپاشی ندارند، روی علوفه دام ها نپاشید.
6
فشار سمپاشی را طوری تنظیم کنید که قطرات درشت روی گیاه تشکیل نشود چون باعث سوختگی گیاه می شود.
7
از ریختن محلول سمی در آب های جاری و محل آبشخور حیوانات و استخرهای منابع آبی پرهیز کنید.  

 

  ج نکات ایمنی پس از سمپاشی

1- کارگر سمپاش باید پس از پایان کار استحمام نموده ، لباس خود را عوض کند
2
اگر پس از سمپاشی بارندگی صورت گیرد سمپاشی باید تکرار شود.
3
ظروف خالی سم را له کرده و مدفون نمایید
4
دستگاه سمپاشی پس از خاتمه کار شسته و خشک نموده
از ورود اطفال و حیوانات اهلی به منطقه سمپاشی شده جلوگیری نمایید.
6
مناطق سمپاشی شده باید توسط تابلوهای نصب شده مشخص شوند.  

 

  هَرَس

هرس عبارت است از قطع کامل یا جزیی شاخه، ریشه ، پوست ، برگ ، گل یا میوه به منظور باروری گیاه  

 

  دلایل هرس

1 تأمین سلامتی برای گیاه زیرا شاخه های مزاحم و مریض حذف می شوند.
2
محصول بیشتر و مرغوبتری بدست می آید زیرا نور بیشتری به گیاه می رسد
3
تزیین باغ و باغچه با ایجاد شکل ویژه در تاج گیاه
4
جوان سازی درختان مسن با حذف شاخه های پیر
5
کوتاه ساختن گیاه برای تسهیل عملیاتی مانند سمپاشی و برداشت محصول
اگر هرس در هنگام زمستان انجام شود به آن هرس زمستانه یا سیار می گویند.
اگر هرس در هنگام تابستان انجام شود که گیاه برگ و گل و میوه دارد، هرس تابستانه یا هرس سبز می گویند.(هرس در دوره فعالیت گیاه)
 

گردآوری:مهندس مسعود نوائیان