از لحاظ استاندارد ساخت دیگهای بخار شامل بخشهای ذیل می باشد :

1- کلیاتی در خصوص شکل و نوع دیگها.

2- مواد اولیه مورد استفاده در ساختمان دیگها.

3- اصول طراحی و محاسبات در ساختمان دیگها.

4- عملیات حین ساختن به غیر از جوشکاری در دیگها.

5- مهارت و ساختن در جوشکاری دیگها.

6- بازرسی و آزمایش های فشار در دیگها.

آزمایش های غیر مخرب :

این آزمایش در طول ساختن به عنوان جزیی از سلسله عملیات کنترل مرغوبیت توسط سازنده مورد استفاده قرار می گیرد. بدین منظور آزمایش غیر مخرب به عنوان پرتونگاری آزمایش مایع نفوذ می باشد. روش و مراحل آزمایش امواج صوتی و تغییر نتایج آن باید بین سازنده و مرجع معتبر بازرسی یا قانونی مورد توافق قرار گیرد. آزمایش مخرب جوش لوله به صفحه، لوله و میله مقاوم به صفحه الزامی نیست و آزمایش مخرب ممکن است قبل از عملیات حرارت پس از جوشکاری انجام گیرد. بررسی ها غیر مخرب، کنترل کیفیت قطعاتی که بوسیله فرآیندهای ریخته گیری، آهنگری، جوشکاری، فورج و غیره تولید می شوند و به دو صورت انجام می گیرد:

الف) مخرب (DISTRACTIVE)                        ب) غیر مخرب (NOM- DISTRACTIVE)

مقایسه بررسی های مخرب و غیر مخرب :

1) آزمایش های غیر مخرب مستقیماً روی 100 درصد از قطعات تولیدی می تواند انجام گیرد، ولی در  آزمایش های مخرب تعدادی از قطعات قابل کنترل هستند.

2) آزمایش های NDT را هنگام سرویس دادن قطعه می توان انجام داد.

3) آزمایش های NDT را بطور مکرر می توان روی یک قطعه انجام داد.

4) مقدمات ماشین کاری برای NDT لازم نیست.

5) مخارج و نیروی انسانی برای NDT حداقل است.

6) وسایل NDT قابل حمل و نقل هستند.

فاکتورهایی که باید قبل از بکار بردن NDT در نظر داشت :

الف) ماده و خصو صیات مواد؛ که خود شامل، مغناطیسی یا غیرمغناطیسی بودن قطعه، پوشش دادن قطعه، ترکیب شیمیایی و تاریخچه بهره برداری قطعه می باشد.

ب) روش تولید و نوع عملیات متالوژیکی که روی قطعه انجام شده؛ مانند ریخته گیری، فورج، نورد، ماشین کاری، آهنگری و متالوژی پودر.

پ) شکل قطعه؛ که بایستی به ضخامت، ابعاد و کیفیت سطح(زبری یا نرمی) توجه نمود.

ت) عیوبی که احتمال دارد در قطعه موجود باشد؛ مانند عیوب سطحی و زیر سطحی، انواع عیوب دیگر، اندازه عیوب، موقعیت عیوب، مضر بودن.

ث) چگونه و کجا این عیوب پیدا شده اند؛ مانند در هنگام تهیه مواد اولیه، در هنگام تولید و در هنگام سرویس.

فوائد کاربرد روشهای غیر مخرب در صنعت :

1- افزایش سود دهی 2- بالا بردن کیفیت تولید 3- افزایش ایمنی 4- شناخت فلز و تشخیص آن 5- جلوگیری از حوادث و مرگ و میر کارگردان 6- جلوگیری از اتلاف مواد و کاهش مواد زائد 7- جلوگیری از اتلاف نیروی انسان 8- جلوگیری از اتلاف وقت کارگاه 9- کاهش مخارج سرویس قطعه 10- آشکار نمودن مواد غیرطبیعی

شناخت فلز و تشخیص آن : اختلاف در ترکیب شیمیایی و در عملیات حرارتی و تعیین خواص فیزیکی   

روشهای مختلف آزمایش غیر مخرب:

الف) آزمایشهای چشمی ب) آزمایش های حرارتی آزمایشهای الکتریکی و مغناطیسی پ) روش الاستیک پ) آزمایشهای رادیوگرافی (اشعه ایکس، اشعه گاما و اشعه نوترون) ت) آزمایشهای اولتراسونیک ث) روشهای نفوذی ج) روش تستی و فشاری

 

اطلاعات بیشتر در مورد بویلر و دیگ های بخار به سایت بخارنیرو مراجعه فرمائید.