اثرات رطوبت درمحیطهای کاربستگی به میزان دمای محیط داردو در واقع از واژه‌ای به نام دمای معادل یا موثر استفاده می شود . به عبارت ساده تر در رطوبتهای بالاتر ثر دمای محیط کار بیشتر از اثر همان دما در محیطی با رطوبت کمتر است  جداول شماره 6و7 زیر میزان دمای معدل یا موثر را در رطوبتهای مختلف و همچنین عوارض ناشی ار هر کدام از شرایط  را بطور خلاصه نشان می دهد

جدول شماره(6):اثر متقابل رطوبت و دمای محیط کار در میزان دمای موثر

درصد  رطوبت در هوای محیط کار

 

40%

50%

60%

90%

70%

80%

90%

79

80

81

82

84

85

80

(0F) دمای معادل محیط کار

84

86

90

92

96

101

85

90

94

99

105

113

121

90

98

105

113

122

133

 

95

109

118

129

142

 

 

100

121

133

148

 

 

 

105

136

 

 

 

 

 

110

 

جدول شماره (7):اثرات بهداشتی دماهای موثر متفاوت

اثرات بهداشتی

درجه حرارت معادل

خستگی در اثر تماس دراز مدت و فعالیت فیزیکی

90  –  80 (0F)

علائمی چون آفتاب زدگی ، کرامپ و فرسودگی گرمای

90-  105( 0F)

علائمی چون آفتاب زدگی ، کرامپ و فرسودگی گرمای و گرمازدگی

105 - 130( 0F)

گرما زدگی شدید

>  130( 0F)

 

نتیجه گیری:

نتیجه اندازه گیری رطوبت محیط کار میزان رطوبت را حد اکثر 26% نشان داد لذا علی رغم اینکه دمای محیط کار حد اکثر 91 درجه فارنهایت معادل31 درجه سلسیوس بوده است. نتیجه می گیریم که میزان دمای معادل نیز بعلت پایین بودن رطوبت در حد قابل قبولی قرار دارد.