رنگ لوله ها ی حاوی مواد مختلف طبق استاندارد BS1710  وbs4800 به صورت ذیل می باشد:

رنگ پایه

(15 سانت سر لوله)

رنگ وسط یا کدرنگ لوله

رنگ پایه

(15 سانت سر لوله)

محتویات لوله

 

سبز

آبی

سبز

آب شرب

سبز

سفید

سبز

آب سیستمهای خنک کننده

سبز

قرمز پر رنگ

سفید

قرمز پر رنگ

سبز

آب تغذیه کننده دیگهای بخار

سبز

قرمز پر رنگ

سبز زمردی

قرمز پر رنگ

سبز

آب مقطر

سبز

آبی

قرمز پر رنگ

آبی

سبز

آب جوش کمتر از 100 درجه سانتیگراد

سبز

قرمز پر رنگ

آبی

قرمز پر رنگ

سبز

آب جوش بالای 100 درجه سانتیگراد

سبز

 

 

سفید

 

 

آبی

 

 

سفید

 

 

سبز

 

 

آبی که از خنک کننده به ماشین آلات می رود.

سبز

قرمز

سبز

آب آتشنشانی

آبی روشن

هوای فشرده

نقره ای

بخار آب

مشکی

فاضلاب

نارنجی

کانالها و لوله های حاوی سیم برق

زرد کدر

سبز زمردی

زرد کدر

گاز مایع

زرد کدر

زرد

زرد کدر

گاز شهری

قهوه ای

سفید

قهوه ای

گازوئیل

قهوه ای

سوخت کوره (مازوت)

قهوه ای

سبز زمردی

قهوه ای

روغنهای روانساز

بنفش

مواد شیمیایی (اسید و بازو...)

 

رنگ لوله ها