این مقاله نگاهی اجمالی دارد به 

-  مفهوم حادثه

-  تأثیر بکارگیری تکنیک های پیشگیرانه در کاهش حوادث

- اهمیت باورهای مدیریت 

 

حادثه چیست ؟

حادثه را می توان یک اتفاق یا رویداد برنامه ریزی نشده تعریف کرد . حادثه چیزی غیر منتظره و پیش بینی نشده است . در صورتیکه بخواهیم این موضوع را بیشتر باز کنیم باید بگوییم ، حادثه نتیجه یک رویداد ناخواسته است . حوادث به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه عواملی سبب ایجاد آنها می شوند . اعمال ناایمن و شرایط ناایمن سبب بوقوع پیوستن حوادث می شود که نتیجه آن می تواند اختلال در روند کاری ، خسارت به اموال یا آسیب دیدن افراد باشد .

وقوع هر حادثه دارای یک یا چند دلیل مشخص است. کارفرما ، مسئول برقراری ایمنی در محیط کار می باشد و باید اقداماتی را در جهت جلوگیری از وقوع یا تکرار مجدد حوادث انجام دهد .

گروهی از افراد دارای باورهای اشتباه درمورد حادثه هستند. این افراد معتقدند حادثه ، واقعه ای است که خودبخود به وقوع می پیوندد و حتی برای آن درجه ای از شانس را نیز درنظر می گیرند و اعتقاد دارند که در آن کسی مقصر نیست و مسئولیتی ندارد . در ذهن بعضی افراد حادثه همیشه با خسارت و آسیب است در حالیکه در بسیاری از مواقع حوادث منجر به خسارت و آسیب نمی شوند . این رویدادها اغلب شبه حادثه نامیده  می شوند .

شناسایی دلیل ، مکان و چگونگی وقوع حوادث ، اولین اقدام برای پی بردن به دلیل حوادث و انجام اقدامات پیشگیرانه می باشد در صورتیکه با شناسایی دلایل و شرایط وقوع حادثه ، بطور موثرتری می توان از بروز سایر حوادث مشابه پیشگیری کرد .

 

چرا از حوادث پیشگیری کنیم ؟ 

فرد مصدوم نه تنها ممکن است از درد ، معلولیت و از کارافتادگی و زیان مالی رنج ببرد ، بلکه گاهی اوقات حوادث منجر به مرگ می شوند. ممکن است اثرات یک مصدومیت همیشه موقتی و زودگذر نباشد ، بلکه می تواند موجب آسیب طولانی مدت در زندگی شخصی یا فعالیتهای اجتماعی افراد شود و نیز فشار قابل توجهی بر خانواده فرد مصدوم وارد کند .

کارکنان باید نسبت به روشهای پیشگیری از حوادث آْگاهی داشته باشند ، زیرا هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی که حوادث در بردارند ، می توانند موقعیت کارخانه را در عرصه رقابت به خطر اندازند . برای مثال زیانهای مالی بدلیل افزایش هزینه بیمه ، کاهش تولید یا اختلال در روند تولید ، آسیب به تجهیزات کارخانه ، هدر رفتن زمان در طول بررسی حادثه ، آموزش کارکنان جایگزین ، امکان جریمه و به خطر انداختن شهرت کارخانه مواردی هستند که باید به آنها توجه نمود . 

درحالیکه ما می توانیم خود را در مقابل بعضی از هزینه های مربوط به صدمات و خسارات و بیماریها بیمه کنیم ، هزینه های مخفی نیز وجود دارند که باعث افزایش هزینه های بیمه می شوند .

با توجه به روند افزایش رقابت در بازارهای تجاری بسیاری از شرکت ها اسناد مربوط به ایمنی را به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل های فرایندی یا پیش کیفیتی ارائه می نمایند . مضافا درصورتیکه شرکتی مورد انتخاب واقع شود ، ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشتی آن شرکت از اجزای اصلی قرارداد خواهد بود .

باورهای مدیریت 

برخی اعتقادات در موفقیت فرایند پیشگیری از حادثه مؤثرند . برطبق انتشارات ایمنی و بهداشت انگلستان ( مدیریت ایمنی و بهداشت موفق ) این باورها شامل موارد زیر است :

- کارکنان مهمترین سرمایه های ما هستند .

- بیشتر حوادث و رویدادها به دلیل بی دقتی کارگران نیستند ، بلکه بعلت نقص در کنترل ( در سازمان یا در آن شغل خاص ) که مدیریت مسئول آن است می باشد .

- حفاظت از منابع مالی و انسانی مهمترین وسیله کاهش هزینه هاست .

-  ایمنی و بهداشت از مسئولیت های مدیریت است که اهمیت آن به اندازه تولید و کیفیت است .

- کنترل ایمنی و بهداشت از تلاش و همکاری در تمام سطوح سازمان بدست می آید . مدیریت ایمنی و بهداشت مؤثر یک حس مشترک نیست ، بلکه برپایه یک فهم مشترک از خطرات و چگونگی کنترل آنهاست که آن نتیجه یک مدیریت خوب می باشد .

- قابلیت مدیریت ایمنی و بهداشت بخش ضروری از مدیریت حرفه ای است .

- تمامی حوادث ، بیماریها و رویدادها قابل پیشگیری هستند .

-  ایمنی و بهداشت و کیفیت دو روی یک سکه هستند.